IIS, Individ, Institution og Samfund: sociale problemer

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Læringsmål: at de studerende får indsigt i demokratiske processers forskellige udtryksformer, sådan at de kan identificere demokrati-former i forhold til konkrete cases, og kan udvikle forslag til differentierede demokratiformer i relation til konkrete pædagogiske praksisser.
Undervisnings- og arbejdsformer: Arbejde med at identificere demokratiske processer ud fra erfaringer fra praktik, og fra deltagelse i Campuslivet. Dernæst begrebssætte disse erfaringer, og endelig kritisk forholde sig til demokratiformer i givne cases, samt give forslag til forbedringer.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Formen inddrager de studerendes personlige og professionelle erfaringer, for at fremme meningsdannelse og kritisk refleksion i forhold til praksis.
Periode2016 → …

Emneord

  • pædagoguddannelsen