IIS, Individ, Institution og Samfund: sociale problemer

Nøttrup, J. (Underviser)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Læringsmål: at de studerende får indsigt i demokratiske processers forskellige udtryksformer, sådan at de kan identificere demokrati-former i forhold til konkrete cases, og kan udvikle forslag til differentierede demokratiformer i relation til konkrete pædagogiske praksisser.
  Undervisnings- og arbejdsformer: Arbejde med at identificere demokratiske processer ud fra erfaringer fra praktik, og fra deltagelse i Campuslivet. Dernæst begrebssætte disse erfaringer, og endelig kritisk forholde sig til demokratiformer i givne cases, samt give forslag til forbedringer.
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Formen inddrager de studerendes personlige og professionelle erfaringer, for at fremme meningsdannelse og kritisk refleksion i forhold til praksis.
  Periode2016 → …

  Emneord

  • pædagoguddannelsen