Illustrator/Isometri

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Forløbet er en forberedelse til logodesign 2. Formålene er:
1. At sikre tilstrækkelige Illustrator programfærdigheder
2. At opøve evne til at illustrere i Illustrator ved at konstruere i 3D
3. Overholde et alternativt grid
4. Blive fortrolig med Illustrators konstruktionshjælpefunktioner som snapping/guidelines m.m.
Undervisnings- og arbejdsformer: Forløbet lægger ud med en forelæsning om sammenhængen ml. logodesign og illustration. Vi kommer omkring Illustrators tegnefunktioner og forskellen på at trace et foto og ægte illustrationskonstruktion. Ugens praktiske opgave er, at udvikle en illustration baserende på inspiration, men udført som konstruktion. Der holdes løbende foredrag om teknikker eller stillede spørgsmål af generel relevans.
Der er løbende grafisk og teknisk vejledning under hele forløbet. Der afslutttes med en evaluering af de enkeltes kreationer på klassen. Her gives kritik og feedforward. Den studerende reflekterer foran klassen over forløbet og indsigter samt forklarer på opfording fremgangsmåder, der har giver særlige successer.
Forløbet er støttet af 8 instruktionsvideoer.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Design skal læres gennem praktiske øvelser og mulighed for vejledt fordybelse. Det er ikke nok at have en tillært mening/teori om design.
Der indledes med at vise et mål, så anvises midlerne til at nå målet. Herefter udnyttes lystprincippet til at give den enkelte studerende et interessant arbejds- og udfoldelsesrum. Gennem personlig vejledning opnås, at hver studerende kan få tilpasset niveauet til sine færdigheder og giver en oplevelse af opbakning til den valgte ide.
Periode2015 → …