Informal care and voluntary assistance: Innovation in service delivery in the North Sea Region (In For Care)

  • Lone Oest (Projektleder)
  • Lene Dahl Lund (Projektleder)

Aktivitet: Rådgivning - typerProjektgennemførelse

Beskrivelse

In For Care
In For Care er et Interreg. samarbejde mellem 9 partnere fra 6 Nordsøregions-lande (Norge, Sverige, Danmark, Scotland, Holland og Belgien). De øvrige partnere repræsenterer regioner, kommuner og universiteter/university colleges (http://northsearegion.eu/in-for-care/). Formålet med In For Care er at udvikle innovation i serviceudbud ved at optimere uformelle og formelle netværk til at løse disse udfordringer: ”Som en konsekvens af den demografiske udvikling, øgede udgifter til plejeydelser og budgetnedskæringer, har landene i Nordsøregionen flyttet fokus fra et velfærdssystem hvor staten regulerer, yder omsorg og betaler for ydelser til et civilsamfund, baseret på solidaritet og lokalsamfund. I denne søgen efter nye strategier, har beslutningstagere rettet opmærksomhed mod ”informal care”, samt frivillig støtte og omsorg”.
In For Care vil undersøge nye måder hvor markedet, den offentlige og den civile sektor kan samarbejde og styrke de uformelle netværk gennem nye teknologier.

In For Care´s målsætning:
•At støtte den offentlige sektor i en innovativ tilgang til udvikling af serviceydelser, ved at udvikle innovative løsninger, der kan imødekomme den offentlige sektors udfordringer som følge af den demografiske udvikling, offentlige besparelser og øget behov for sundhedsydelser.
•At forbedre samarbejdet mellem små og mellemstore private virksomheder, uddannelses- og vidensinstitutioner, offentlig administration og brugere.

In For Care vil udvikle og udveksle viden og erfaringer på tværs af nationale og sektorspecifikke grænser. Vigtige interessenter bliver opmærksomme på den rolle, som frivillig støtte kan spille. Co-creation er afgørende for at opnå dette mål og øger de offentlige myndigheders kapacitet til at forbedre tjenesterne.
Periode1 feb. 201730 jun. 2020
Sted for afholdelseErgoterapeutuddannelsen

Emneord

  • brugerinddragelse
  • frivillige foreninger, sundhedsfremme