Inkluderende forældresamarbejde

  • Dorthe Østerby Toft (Deltager)

Aktivitet: Rådgivning - typerKursusvirksomhed

Beskrivelse

Opgavens indhold: Præsentation og dialog om nyere forsknings- og udviklingsviden på området for inklusion og forældresamarbejde.

Den inkluderende skole – Hvordan forklarer og informerer vi forældrene, hvad det vil sige at have en inkluderende skole?

Samarbejdet med forældre – Kan samarbejdet tilrettelægges på nye måder? Udvikling af nye konkrete tiltag i forældresamarbejdet.

Forældre som medspillere – Hvordan får vi forældre som medspillere i bestræbelserne på at skabe et inkluderende læringsmiljø?

Præsentation og arbejde med refleksionsmodeller til samarbejdet med forældre

Mål for aftagers udbytte: At lærere og pædagoger i deres samarbejde med forældrene bliver styrket i deres formidling og dialog med forældrene om skabelsen af et inkluderende miljø.
Et miljø hvor lærende børnefællesskaber kommer i fokus og hvor inddragelse af lærere og pædagogers faglige viden om inklusion udvikles og kommer i spil i forhold til forældrene.
Samtidig er det vigtigt, at udviklingen af samarbejdsformerne bliver tilpasset den kontekst (institution), som samarbejdet skal foregå i.

Metodik og arbejdsform: Forløbet har bygget på aktionslæring, og der har derfor været mulighed for, at deltagerne i de mellemliggende perioder har afprøvet deres nye viden, tanker og idéer i praksis.
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Videnudvikling i praksis
Periode1 sep. 201328 feb. 2014
Arbejd forUkendt ekstern organisation, Danmark
Grad af anerkendelseNational