Inkluderende forældresamarbejde

Dorthe Østerby Toft (Deltager)

  Aktivitet: Rådgivning - typerKursusvirksomhed

  Beskrivelse

  Opgavens indhold: Præsentation og dialog om nyere forsknings- og udviklingsviden på området for inklusion og forældresamarbejde.

  Den inkluderende skole – Hvordan forklarer og informerer vi forældrene, hvad det vil sige at have en inkluderende skole?

  Samarbejdet med forældre – Kan samarbejdet tilrettelægges på nye måder? Udvikling af nye konkrete tiltag i forældresamarbejdet.

  Forældre som medspillere – Hvordan får vi forældre som medspillere i bestræbelserne på at skabe et inkluderende læringsmiljø?

  Præsentation og arbejde med refleksionsmodeller til samarbejdet med forældre

  Mål for aftagers udbytte: At lærere og pædagoger i deres samarbejde med forældrene bliver styrket i deres formidling og dialog med forældrene om skabelsen af et inkluderende miljø.
  Et miljø hvor lærende børnefællesskaber kommer i fokus og hvor inddragelse af lærere og pædagogers faglige viden om inklusion udvikles og kommer i spil i forhold til forældrene.
  Samtidig er det vigtigt, at udviklingen af samarbejdsformerne bliver tilpasset den kontekst (institution), som samarbejdet skal foregå i.

  Metodik og arbejdsform: Forløbet har bygget på aktionslæring, og der har derfor været mulighed for, at deltagerne i de mellemliggende perioder har afprøvet deres nye viden, tanker og idéer i praksis.
  Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Videnudvikling i praksis
  Periode1 sep. 201328 feb. 2014
  Arbejd forUkendt ekstern organisation
  Grad af anerkendelseNational