Inklusion i dagtilbud

  • Anette Schulz (Projektleder)
  • Ulla Pedersen (Konsulent)

Aktivitet: Rådgivning - typerProjektgennemførelse

Beskrivelse

Opgavens indhold: Projektet er et samarbejdsprojekt mellem KOSMOS, Tønder Kommune og Kommunernes Landsforening.
Udviklingsarbejdets hypotese er, at en tidlig intervention med fokus på læring vil have en positiv effekt på børns udvikling, og at en pædagogisk praksis baseret på en række teoretiske antagelser vil medvirke til kvalitetsudvikling af dagtilbuddets kerneydelse og herved medvirker til kompetenceudvikling hos udsatte børn.
Kompetenceudvikling antages på sigt at styrke barnets muligheder for social mobilitet og hermed bidrage til at bryde den negative sociale arv og således reducere den sociale ulighed.
Fokus vil være på kompetenceudvikling af det pædagogiske personale samt vidensopsamling, metodeudvikling, evaluering og dokumentation af det pædagogiske arbejde. Samtidig revurderes og medinddrages støttepædagogernes struktur og organisering i processen med henblik på at optimere og kvalificere støttepædagogernes funktion.
Endvidere iværksættes et tværfagligt og – sektorielt udviklingsarbejde med henblik på at skabe et fælles teoretisk og praktisk fundament. Tesen er, at en fælles og styrket indsats fra samtlige arenaer, der er i berøring med de udsatte børn og deres familier, vil optimere mulighederne for at kontribuere til reduktion af både den negative sociale arv og den sociale ulighed.
Mål for aftagers udbytte: Udviklingsarbejdets formål er at opbygge, udvikle og styrke et inkluderende læringsmiljø i dagtilbud med henblik på at skabe lige deltagelsesbetingelser for ALLE børn.
Målet er, at der i dagtilbuddet skabes og udvikles betingelser, så ALLE børn kan modtage den nødvendige pædagogiske støtte til deres udvikling og læring. Dette praktiseres gennem fremme af inkluderende lærings- og udviklingsmiljøer, hvor alle børn har ret til at være aktive deltagere i hverdagslivets fællesskaber.
Metodik og arbejdsform: Kompetenceudvikling amt institutionel konsulentbistand,
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: -
Periode1 aug. 200831 dec. 2009
Arbejd forUkendt ekstern organisation, Danmark
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • dagtilbud
  • kompetenceudvikling
  • inklusion