Inklusion i Mariagerfjord kommune

Hostrup, M. N. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Viden om og anvendelse af inklusionsbegrebet i dagtilbud
Undervisnings- og arbejdsformer: - Pædagogisk diplom i social inklusion for støttepædagoger, medarbejdere og vikarer
- Oplæg for alle ansatte i dagtilbud
- Oplæg for pædagogiske ledere
- Oplægsholder og proceskonsulent på dialogmøde for forældrebestyrelser, ledere og politikere
- Kursusforløb for pædagogiske ledere ud fra temaer i Task Force om Fremtidens dagtilbud
- Oplæg for ledelse i dagpleje, dagtilbud og skole om brobygning i børns liv (overgange)
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Fokus på at sætte teori og forskning i spil med deltagernes praksis, gennem både oplæg, gruppearbejde, selvrefleksion, casearbejde og andre didaktiske metoder.
Periode2013 → …