Innovation and Entrepreneurship - change agents in health care: International og national del

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål:

  Viden:
  Viden om teoretiske tilgange til intraprenørskab og entreprenørskab, herunder kreativitet, innovation og iværksætteri
  Redegøre for centrale elementer ved at arbejde med og gennemføre en innovationsproces i offentligt regi, relateret til relevant teori
  Redegøre for principper bag brugerdreven innovation og social innovation, relateret til relevant teori.
  Viden om metoder og indhold i faserne “preject, selection og project” Viden om projektstyringsredskaber og projektledelse
  Viden om patentrettigheder

  Færdigheder
  Identificere behov for innovative løsninger i sundhedssektoren
  Udvælge og anvende metoder til innovation og entrepenørskab i en given kontekst
  Anvende principper og metoder til brugerdreven innovation
  Opstille forslag til facilitering af innovationsprocesser
  Udarbejde forretningsplan med bl.a. interessentanalyse, netværksanalyse og målgruppeanalyse
  Søge og dele viden i forbindelse med teamarbejde
  Anvende projektstyringsredskaber

  Kompetencer
  Begrunde valg af metode til innovation og entreprenørskab i en given kontekst Navigere i et ustruktureret problemfelt
  Arbejde i komplementære, tværprofessionelle teams med et værdiskabende udbytte
  Udnytte diversitet i forskellige samarbejdskontekster som en værdifuld ressource Arbejde konstruktivt, trods barrierer og negative udfordringer


  Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen er struktureret som en virkelighedsnær proces fra ide til implementering og er en kombination af teoretiske oplæg, praksisbesøg, teamarbejde, øvelser, fremlæggelser og selvstudier.
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Målet er, at deltagerne udvikler de ønskede færdigheder og kompetencer ved at gennemgå og deltage i en innovationsproces, snarere end at høre om det.
  Periode2012 → …
  Sted for afholdelseSeton Hall University, USA, New Jersey

  Emneord

  • entreprenørskab
  • innovation
  • brugerdreven innovation