Innovation i sundhedsvæsenet - Helseledelse

  • Cecilie Elisabeth Kobbelgaard (Underviser)
  • Dich, H. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Tilrettelæggelse, planlægning og afholdelse af modulet: Ledelse av innovasjon og endring for Norges Business i Oslo.

Modulet omhandler strategisk og operativt ledelse af innovation på sygehuse, indførelse af velfærdsteknologi og organisatoriske ændringer. I modulet fokuseredes der på at styrke deltagernes egne evner til at mobilisere og lede udviklingsprojekter i deres egen virksomhed. Deltagerne var ialt 100 ledere fra det norske sygehusvæsen, der gæstede Danmark for at få ny inspiration til egen praksis.

Vi planlagde tre dage af to omgange, med hver 50 deltagere. Disse dage havde 3 temaer, hhv: Tjenesteinnovasjon, Teknologisk innovasjon og Brukerinvolvering i innovasjonsarbeid.

Vi valgte at inddrage ikke bare en viden om innovation, men også den bevægelse som innovation er, når processen går fra idé til handling. Det handlede om at opleve innovationsprocesserne, så deltagerne kunne transformere deres viden til egen praksis.
Der skulle derfor være et flow og en sammenhæng, der understøttede bevægelsen mellem temaerne og innovationsemnet, for at innovation og arbejdet med innovation gav mening for deltagerne på modulet.
Innovation handler om hele processen, der strækker sig lige fra den spæde idé til den konkrete handling, der skaber en værdi. Deltagerne på dette modul skulle derfor have en indsigt i, hvordan man understøtter en innovationsproces som leder, så der skabes motivation blandt medarbejderne til at komme med idéer og til at omsætte dem til konkrete handlinger.

Innovation er et abstrakt begreb, som kan være rigtig svært at forholde sig til og dermed også at gøre det konkret og håndterbart. Vi havde derfor valgt at lave nogle oplæg, der bragte innovationsbegreberne i spil igennem nogle cases inden for de 3 temaer. Efterfølgende var der refleksioner, hvorpå deltagerne arbejdede konkret med at omsætte det til deres egen praksis. Vi ved af erfaring, at det giver den største indsigt for deltagerne og en viden, der ikke kun er teoretisk, men også er praktisk anvendelig.

Vi havde tilrettelagt processen med inddragelse af et panel som bestod af de ’caseholdere’ som der er i fokus på de givne temaer. De kunne dermed komme med en konkret sparring ifht. perspektivering til de forskellige praksisser ved deltagerne.

Periode29 feb. 20169 mar. 2016
Grad af anerkendelseInternational