Innovationskaravanen

Aktivitet: Rådgivning - typerKursusvirksomhed

Beskrivelse

Opgavens indhold: 1. Kort oplæg vedr. Innovation som begreb og Innovations betydning for hverdags praksis.

2. Alle deltagere formulerer et område af deres daglige funktionsområde, som de ønsker udviklet – eller problemstillinger, de ønsker løsning på.

3.Der arbejdes med ideudvikling med innovative metoder fra Den kreative platform (Hansen, Søren og Byrge, Christian (2008). Den kreative platform. Aalborg: Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet. 2. udgave.), ligesom principper vedr. innovationsudvikling iflg. Darsø integreres i formen, idet der arbejdes med koncpetudvikling og relationsdannelse, imødegåelse af positionering, samtidig med at ikke-viden og viden sættes i spil i grupper af 3.
(Darsø Lotte (2001). Innovation in the making. Frederiksberg: Samfundslitteratur.)

4. Den innovative ideudvikling faciliteres af konsulenterne.

5. Fælles opsamling, hvor eksempler på/pointer i den læring, der har fundet sted tilkendegives af deltagerne. Der perspektiveres til pointen, at de spændende ideer først bliver til innovation, når ideen bliver til handling. Samtidig relateres det oplevelsesorienterede i workshoppen til de overordnede begreber omkring innovation, som blev introduceret indledende.

Forløb af 3 timers varighed gennemførets i alt 8 gange på 5 forskellige matrikler, mhp. flest mulige deltagelsesmuligheder for medarbejderne. Et seminar for lederne indledte forløbet mhp. lederopbakning til den organisatoriske innovationsudvikling.

Mål for aftagers udbytte: Mål: at alle UCN’s ansatte ved, hvad Innovation er og har en oplevelse af Innovations positive betydning for hverdagens praksis – uanset deltagers daglige funktionsområde.
Metodik og arbejdsform: -
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: -
Periode27 jan. 20107 jun. 2010
Arbejd forUkendt ekstern organisation, Danmark
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • implementering
  • kreativitet
  • brugerdreven innovation
  • idegenerering