Interkulturelle perspektiver i beskæftigelsesindsatsen

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Særligt tilrettelagt diplomforløb for ledige medlemmer af HK Østjylland. Formålet med forløbet var blandt andet at gøre deltagerne i stand til at varetage opgaver inden for den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.
Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsning, gruppearbejde og hjemmearbejde
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Emnet var nyt for flere at deltagerne, hvorfor forelæsninger omkring centrale begreber var nødvendig. Derfra kunne deltagerne selvstændigt arbejde med udvalgte emner og problemstillinger, såvel i de grupper vi havde sammensat med afsæt i deres bopæl/hjemmekommune, som på egen hånd.
Periode2017
Sted for afholdelseHK Danmark, Danmark