Interkulturelt skole-hjem samarbejde og forældresamarbejde

Aktivitet: Rådgivning - typerKursusvirksomhed

Beskrivelse

Opgavens indhold: Undervisning af lærere og pædagoger i folkeskolen i interkulturel kommunikation og inkluderende og interaktivt skole-hjem samarbejde og forældresamarbejde.
Mål for aftagers udbytte: Lærere og pædagoger kan indgå i et anerkendende og inkluderende samarbejde med etniske minoritetsforældre. Interkulturel indsigt og træning i anerkendende dialogformer.
Metodik og arbejdsform: Oplæg med udgangspunkt i praksisfortællinger. Øvelser, hvor deltagerne på egen krop mærker kulturmødets muligheder og barrierer. Workshop, hvor deltagerne reflektere over egen praksis og planlægger alternativ praksis.
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Narrativitetsteori og socialkonstruktionisme er det bærende teoretiske fundament for kursusvirksomheden, idet disse bedst kan begribe og illustrere, hvad der er på spil i kulturmødet. Samtidig kan narrativitetsteoriens spørgsteknikker bruges redskabsorienteret ift. videreudvikling af lærernes og pædagogernes interkulturelle kompetencer.
Periode1 aug. 2011 → …
Arbejd forTosprogstaskforcen, Uddannelsesstyrelsen, Ministeriet for Børn og Undervisning, Danmark
Grad af anerkendelseNational