Intersektionalitet, queer-pædagogik og ligestilling og mangfoldighed: Normkritisk pædagogik

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Den studerende har viden om og færdigheder i at anvende et tværfagligt socialpsykologisk og sociologisk praksisrettet perspektiv på relationerne mellem faktorer, der generelt påvirker og muliggør børns, unges og voksnes udvikling, læring, identitet og dannelse og særligt har betydning for deres kønsidentitet, seksualitet og familieformer.
Den studerende har viden om og færdigheder i, at etablere udviklende, lærerige og dannende pædagogiske miljøer og professionelle omsorgsrelationer i pædagogisk praksis baseret på børns, unges og voksnes perspektiver på ligestilling og mangfoldighed set i relation til deres familieformer og køn.
Undervisnings- og arbejdsformer: Underviseroplæg, gruppearbejde med efterfølgende præsentation og diskussion ved de studerende og kropslige-æstetiske øvelser.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Normkritikken er den røde tråd igennem mine undervisning på modul to. Når kommende pædagoger skal forstå og kunne udøve normkritisk pædagogik, må de både forstå den teoretisk, men også praktisk - herunder personligt, kropsligt og æstetisk, idet normer sætter sig mentalt, fysisk og i vores æstetiske sprog.
Periode2017 → …

Emneord

  • undervisning