Introduction to the Leisure Industries

  • Ann Hartl (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Faget Introduction to the Leisure Industries afvikles i studiets første semester. Målet med faget er at introducere de studerende til de forskellige erhvervsområder, der bidrager til "leisure"-domænet. Faget skal ses i sammenhæng med faget Experience Economy og skal læses sammen med faget Research Methods I. Teori og begreber fra faget Experience Economy kan anvendes i projektarbejdet i faget, mens den problemformulering og analysemetodik, der bruges i eksamensprojektet i dette fag er afledt af arbejdet i faget Research Methods I.
2. UDBYTTE
2.1. VIDEN
Målet for faget er at opnå viden om:
 Leisure udbud inden for hospitality-sektoren.
 Leisure udbud inden for sportssektoren.
 Leisure udbud inden for kunst- og kultursektoren.
 Leisure udbud inden for turismesektoren.
 Leisure udbud inden for attraktions- og eventsektoren.
 Grundlæggende viden, begrebsmæssigt såvel som empirisk, om nøglesektorer inden for leisure udbud.
 Udvalgte analyseværktøjer, som er fundamentale for beskrivende analyser af sektorer inden for leisure industrierne.
2.2. FÆRDIGHEDER
Målet for faget er at opnå færdigheder i at
 Udføre gruppebaseret arbejde i relativt stort omfang i en sammenhængende tidsperiode.
 Anvende den viden og de metoder, der blev opnået i faget Research Methods I.
 Anvende de teorier og begreber, der blev opnået i ILI samt EE, til beskrivelse og analysearbejdet i gruppeprojektet.
 Kunne læse skrifter af elementær videnskabelig art.
2.3. KOMPETENCER
Ved afslutningen af faget vil den studerende have opnået kompetencer i at:
 Forstå bestemte karaktertræk inden for forskellige fritidsindustrier og deres forskelle og ligheder.
 Gennemføre og afslutte et gruppebaseret projekt, der er baseret på en selv-identificeret problemformulering.
 Udføre beskrivende analyser vha. teorier, der introduceres i løbet af faget, på sekundære data som en del af projektarbejdet.
 Anvende valgte analyseværktøjer, der er grundlæggende til beskrivende analyser af sektorer inden for fritidsindustrien.
3. FAGINDHOLD
Emneområder, der gennemgås i løbet af faget, er:
 Leisure udbud: Hospitality
 Leisure udbud: Sport
 Leisure udbud: Kunst- og kultur
 Leisure udbud: Turisme
 Leisure udbud: Attraktioner og events
Periode20152017