IT-didaktiske værktøjer til brug i undervisningen

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Opkvalificering af it-didaktik og it-didaktiske kompetencer hos undervisere
Undervisnings- og arbejdsformer: Oplæg og workshop
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: I 2015 sætter administrationsbacheloruddannelsen fokus på it-didaktik og it-didaktiske kompetencer hos alle undervisere på uddannelsen der også udbydes til kolleger på Socialrådgiveruddannelsen. Afsættet herfor er udvikling og gennemførsel af valgmoduler som blended learning samt udviklingen af et nyt it-didaktisk uddannelsesdesign, der starter i februar 2016.
Periode2016 → …