It og didaktisk design: Kernemodul på masteruddannelsen Ikt og Læring

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Målet for den studerendes tilegnelse af viden inden for modulet ikt og didaktisk design er, at den studerende efter deltagelse i modulet skal kunne:

  •Tilegne sig viden om og forståelse af teori og metoder inden for feltet ikt og didaktisk design og praksis knyttet hertil.
  •Tilegne sig viden om og forståelse af didaktisk design i relation til multimodale, interaktive, kommunikative og kollaborative forhold.
  •Identificere, forholde sig til og reflektere over det videnskabelige grundlag inden for feltet ikt og didaktisk design.

  Målet for den studerendes udvikling af færdigheder indenfor modulet ikt og didaktisk design er, at den studerende skal kunne:

  •Anvende de videnskabelige metoder og redskaber inden for feltet ikt og didaktisk design, herunder analysere og vurdere relaterede problemstillinger.
  •Vurdere teoretiske og praktiske problem-stillinger i forhold til multimodale, interaktive, kommunikative og kollaborative perspektiver.
  •Formidle og diskutere faglige problemstil-linger og løsningsmodeller, der knytter sig til multimodale, interaktive, kommunika-tive og kollaborative perspektiver.

  Målet for den studerendes dannelse af kom-petencer indenfor modulet ikt og didaktisk design er, at den studerede skal kunne:

  •Selvstændigt igangsætte, gennemføre, styre og udvikle opgaver inden for feltet ikt og didaktisk design, herunder at skabe sig erfaring med inddragelse af multimodale, interaktive, kommunikative og kollaborative perspektiver.
  •Deltage aktivt i kollaborative ikt-baserede processer.
  Undervisnings- og arbejdsformer: Aktiviteterne i forløbet omfatter
  - Litteraturlæsning
  - Oplæg
  - Workshop med IKT-værktøjer
  - Præsentation
  - Udvikling af koncepter i grupper
  - Dialoger
  - Opgaveskrivning
  - Evaluering
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Der tages udgangspunkt i litteraturen og udarbejdes efterfølgende et didaktisk design.
  Periode2012 → …
  Sted for afholdelseAalborg Universitet, Danmark