Journalistik og lay-out: Undervisning i journalistiske metoder og flowskrivning

  • Line Palle Andersen (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Målet er at den studerende:
• kan skrive journalistisk og anvende metoden på fagligt relevant materiale
• kan producere artikler med fagligt indhold til forskellige, konkrete aviser og fagblade, både trykte og web-baserede
• kan anvende layout-metoder til at understøtte budskabet i en artikel
• kan analysere sammenhængen mellem billede og tekst i en artikel
• kan udøve kildekritik og anvende flere forskellige kilder i en journalistik tekst
• kan udføre et journalistisk interview
• kan analysere det dagsaktuelle mediebillede og vinkle sin historie i forhold til dette
• kan se ”den gode historie” i fagligt, tung materiale og formidle den på en fængende måde
• kan give og modtage konstruktiv kritik i skriveprocessen
• kan skrive på kommando og overkomme skriveblokeringer

Undervisnings- og arbejdsformer: • Holdundervisning
• Feedback internt i grupper
• Individuelle skriveøvelser
• Individuel vejledning

Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Teori undervisning gives samlet, men dybdelæring finder sted, når der gives feedback på de tekster, man har arbejdet med
Periode2015 → …

Emneord

  • journalistik
  • Powerwriting