Køn, seksualitet og mangfoldighed: Kønsdiskurser, seksualitetsoplysning, didaktik og digitale medier

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Den studerende har viden om og færdigheder i at anvende et tværfagligt socialpsykologisk og sociologisk praksisrettet perspektiv på relationerne mellem faktorer, der generelt påvirker og muliggør børn, unge og voksnes udvikling, læring, identitet og dannelse og særligt har betydning for deres kønsidentitet, seksualitet, familieformer.
Den studerende har viden om og færdigheder i at etablere udviklende, lærerige og dannende pædagogiske miljøer og professionelle omsorgsrelationer i pædagogisk praksis baseret på børn, unge og voksnes perspektiver, på ligestilling og mangfoldighed set i relation til deres familieformer og køn

Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger.
Underviseroplæg.
Holddiskussioner.
Gruppeportfolio-opgaver.
Vejledning.
Studenterfremlæggelser.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Modulet er uddannelsens korteste, på kun 4 uger. Derfor ligger vægten på at give de studerende en indføring i sociologiens typiske diskurser mht. køn og seksualitet. Denne indføring suppleres med gruppeportfolio-opgaver; og den leder frem til en studenterfremlæggelse, hvor de studerende præsenterer eksempler på læringsmiljøer og aktiviteter, der kan understøtte pædagogisk arbejde med forskellige, relevante målgrupper.
Periode20172019
Sted for afholdelsePædagoguddannelsen Aalborg

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • digitale medier