Kapacitetsopbygge og styrke arbejdsfællesskabet BV Klynge A

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet

  Beskrivelse

  Formål
  Styrke en udvalgt gruppe af det pædagogiske personales relationskompetencer og fokus på kerneopgaven, samt den pædagogiske leders for derigennem at styrke både de enkelte institutioner og klyngens samlede pædagogiske personales arbejdsfællesskab samt udviklings- og rekrutteringsgrundlag.

  Målgruppe og rollefordeling
  25 – 30 udvalgte pædagoger fra de 7 institutioner i Klynge A (der deltager minimum 3 pædagoger fra hver institution, og at de større institutioner i klyngen har op til 6 deltagere). Deltagerne skal udvælges og tilbydes PD modulet pædagogik og relationsarbejde på baggrund af pædagogisk leders vurdering af potentiale for faglig udvikling, samt mandat i personalegruppen i forhold til at facilitere og lede faglig udvikling i institutionerne undervejs og efterfølgende.

  7 pædagogiske ledere, der skal forestå den faglige ledelse af hele eller dele af personalegruppen i tæt samarbejde med de deltagende pædagoger på pd-modulet pædagogik og relationsarbejde. Hensigten er at opbygge en ny kultur for professionelle læringsfællesskaber.

  Hele – eller dele af - personalegruppen indgår i kapacitetsopbygningen i for-bindelse med praksisopgaverne/praksisudvikling.

  Forløbet består af et kickoff, pd-modul, ledernetværk, besøg med observation og coaching af deltagernes praksis samt et læringsseminar
  Periodeaug. 2019mar. 2020
  Sted for afholdelseKøbenhavns Kommune, Danmark
  Grad af anerkendelseLokal

  Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • kvalitet i dagtilbud
  • Børn og unge
  • børn i førskolealderen
  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
  • fællesskaber