Klinisk ræssonering og beslutningstagning: Til rettelæggelse og styring af rehabiliteringsforløb

  • Lotte Petersen (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: 1.Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en relevant og meningsfuld fysioterapeutisk intervention.
2.Identificere vedligeholdende eller forværrende faktorer for livsstils-/civilisationssygdomme i patientens/borgerens arbejds- og familieliv.
3.Vejlede og rådgive patienten i forhold til rehabilitering, forebyggelse og palliation
4.Understøtte patientens/borgerens handlekompetence i forhold til egen livssituation og helbred med respekt og overvejelse for alder, køn, kulturel, etnisk, religiøs baggrund og forskellighed
5.Evaluere effekt af den fysioterapeutiske intervention bl.a. gennem anvendelse af anerkendte måleredskaber.
6.Redegøre for validitet/reliabilitet af udvalgte målemetoder.
7.Identificere og formulere faglige problemstillinger og opsøge relevant viden
8.Vejlede andre grupper i teknikker til personforflytning
9.Inddrage mono og tværfaglige samarbejdsparter i forbindelse med en sundhedsfaglig intervention
10.Overholde gældende etiske og institutionelle retningslinjer
Undervisnings- og arbejdsformer: Teoretisk undervisning med forelæsning og gruppearbejde.
Desuden praktikbesøg i klinisk undervisning på praktiksteder.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Skal give indsigt i begreber og lovning m.v.
Den praktiske intervention foregår i klinisk undervisning.
Periode2012 → …