Klinisk vejlederuddannelse (KVU), Bekendtgørelse LBK 497 af 20/06/2002. : Vejledning og supervision

Kaslund, M. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål:
Formålet med undervisningen er, at den studerende:
Udvikler forståelse for brug af vejledning og supervision i klinisk undervisning.
Er bevidst om egen vejlederpraksis og kan forholde sig kritisk hertil.
Tilegner sig færdigheder i vejledning og supervision.
At de studerende får forståelse for den etiske dimension i vejledning.
Undervisnings- og arbejdsformer: 8 lektioner undervisning
16 lektioner øvelser i grupper i vejledning med vejleding
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Der præsenteres og sammenkobles vejlednings- og læringsteori og det relateres til de studerenses forskellige tværfalige praksisser, således at de får viden som basis for at øve sig hen i mod vejledingskompetencer.
Der er lagt stor vægt på øvelser.De kliniske vejledere må udvikle og blive fortrolige med deres egen vejlednings kompetencer, så de kan eksplicitere og støtte deres studerede i processen med at udvikle de faglige, personlige og sociale kompetencer, de får brug for i deres sundhedsprofessioner.
Periode2012 → …

Emneord

  • vejledning
  • efteruddannelse