Kliniske problemstillinger i relation til sygeplejen i opvågningen: Kliniske problemstillinger

Enggaard, H. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: At sygeplejersker ansat i opvågningen, under vejlednign og i grupper får undersøgt en klinisk problemstilling fra egen praksis
At sygeplejersker ansat i opvågningen får præsenteret deres arbejde på holdet og diskuteret det med medstuderende
Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsning/Undervisning. gruppearbejde, vejledning, præsentation og diskussion i pleum.
Forløbet streækker sig over 4 undervisningsgange og ialt 10 lektioner.
de studerende arbejder altså både sammen og individuelt.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Der er behov for undervisning, for at sikre deltagerne(sygeplejerskerne) har redskaber og metode forståelse til at kunne undersøge en klinisk problemstilling fra egen praksis.
Gruppearbejde, så de via dialog kan finde frem til en fælles klinisk problemstilling. Opfordret deltagerne til at samarbejde på tværs af opvågningsafdelinger. Det fremmer vidensdelingen mellem deltagerne.
Gruppearbejde med mulighed for tæt dialog med mig som vejleder, så der sikres struktur og fremdrift i deres "undersøgelse" af den kliniske problemstilling.
Periode2013 → …

Emneord

  • sygepleje
  • sygepleje i opvågningen