Klynger i udvikling 2. Kompetenceudviklingsforløb i Københavns kommune

  Aktivitet: Rådgivning - typerKursusvirksomhed

  Beskrivelse

  Opgavens indhold: Undervisning af pædagogisk personale, pædagogiske ledere og klyngerledere i Københavns kommunes daginstitutioner.
  Mål for aftagers udbytte: Sigtet med klynger i udvikling er at udvikle hverdagen for børnene og den pædagogiske praksis i institutionerne og understøtte et fagligt løft i klyngerne. De konkrete pædagogiske udviklingsforløb udformes som aktionslæringsforløb, som støtter det pædagogiske personale i at formulere og identificere deres viden som et led i at tydeliggøre og udvikle kvaliteten i det pædagogiske arbejde.
  Metodik og arbejdsform: Aktionslæring.
  Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Metoden giver det pædagogiske personale mulighed for at forandre og udvikle praksis i forhold aktuelle interesser og behov i de pågældende institutioner.
  Periode1 maj 20121 jun. 2013
  Arbejd forKøbenhavns Kommune, Danmark
  Grad af anerkendelseNational