Kollegial vejledning / aktionslæring: Diplomuddannelse

Hostrup, M. N. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Målet er, at den studerende:
tilegner sig og udvikler indsigt i gruppedynamiske processer og viden om praksislæring og kollaborative læreprocesteorier.
kompleksitetens betydning for formidlingsopgaver.
de dilemmaer, som kan udkrystallisere sig i vejlednings- og supervisionsprocesser, hvor strukturelle forhold og personlige livsenergier støder sammen.
udvikler kompetence til at deltage i kollegiale vejlednings- og supervisionsprocesser med henblik på at forholde sig undersøgende til egne fagpersonlige problemstillinger.
lede og analysere kollegiale vejlednings- og supervisionsprocesser med henblik på at facilitere deltagernes læring i forhold til faglige og fagpersonlige problemstillinger.
udvælge metoder og rammesætninger, der virker faciliterende for læring i konkrete vejlednings- og supervisionsforløb.
Undervisnings- og arbejdsformer: Oplæg, gruppeøvelser, diskussion i plenum, summeøvelser, arbejde i læringsteams og diverse procesøvelser.
Afsluttes med skriftlig eksamen med ekstern censur.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Optimale læreprocesser og værdifuld transfer mellem teori og praksis for de studerende.
Periode2012 → …