Kommunikation og Organisation (5 Ects)

Andersen, E. (Ekspert)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Diplomodulets læringsmål: "At den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:foretage reflekterede kommunikative valg i en organisatorisk kontekst og omsætte disse operationelt i ledelsespraksis "
Viden om og forståelse af:
•Teorier og begreber om kommunikation og organisation
•Betydninger af kommunikationsmetoder, -processer og -koncepter organisatorisk og samfundsmæssigt
Færdigheder – til at:
•Kunne iagttage og indsamle empiri om kommunikative og organisatoriske problemstillinger samt anvende og begrunde valg af metoder i ledelsesmæssig praksis på reflekteret vis
Kompetencer – til at kunne:
•Identificere og perspektivere kommunikationsopgaver i forhold til organisationens overordnede mission, visioner, strategiske mål og værdier
•Styre og lede kommunikationsprocesser professionelt
Studieformen er tilrettelagt, så der er muligheder for, at de studerende inddrager eksempler og kommunikative og organisatoriske udfordringer fra praksis og kobler dem med de forskningsbaserede oplæg. Det foregår bl.a. vha afprøvninger, studiedrøftelser og kommunikative øvelser, der kobler teori og praksis på en læringsorienteret måde for deltagerne
Periode29 aug. 20195 nov. 2019