Kommunikation og relationsarbejde

Hemmingsen, M. W. (Underviser), Susan Nielsen (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Har viden om kommunikationsteorier og metoder
Har indsigt i og forståelse af forskellige kommunikative strategier og handlemuligheder
Kan reflektere over kontekstens og relationens betydning for kommunikation.
Kan anvende forskellige kommunikationsredskaber, herunder eksempelvis dialog, aktiv lytning og kropssprog
Kan anvende teori og metode i relation til kommunikative problemstillinger i egen praksis
Kan begrunde og udvælge relevante kommunikative strategier og handlemuligheder i egen praksis i relation til udvalgte målgrupper.
Kan deltage selvstændigt i udvikling af egen professions kommunikative praksis
Kan udvikle kommunikation og samarbejdsrelationer i og uden for eget fagområde
Kan forholde sig kritisk reflekterende til egne kommunikative strategier
Kan vurdere kontekstens og relationers betydning for kommunikationen


Undervisnings- og arbejdsformer: Oplæg, gruppearbejde, arbejde med cases, fremlæggelser, dialog
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: koble de studerendes praksis på teorien. Gøre de studerende aktive i undervisningen.
Periode2017 → …

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Medier, kommunikation og sprog