Kompetenceforløb i ”It-didaktisk Design"

Aktivitet: Rådgivning - typerProjektsparring

Beskrivelse

Opgavens indhold: ”Øget anvendelse af it didaktiske design i alle læreruddannelsens fag. Kompetenceudviklingsforløb for ledere og undervisere i læreruddannelsen i VIA og ansatte tilknyttet efter- og videreuddannelse. Målet med kompetenceudvikling er at løse nutidige og fremtidige opgaver i lærerud-dannelsen på et fagligt og didaktisk højt kvalitativt niveau. Derfor skal medarbejderne i læreruddannelsen tilbydes kompetenceudvikling, der tager afsæt i den enkeltes og teamets behov i relation opgavevaretagelse og udfordringer i uddannelsens mål, opgaver og udfordringer.
Mål for aftagers udbytte: Målet er med andre ord at styrke medarbejdernes faglige, didaktiske og personlige kompetencer, så de kan varetage nutidige og fremtidige opgaver både i læreruddannelsen og den tilknyttede efter- og videreuddannelsen på højt kvalitativt niveau.
Metodik og arbejdsform: Arbejdsformen er workshopbaseret og metoden bygger på teori om brugergenerede læreprocesser (Participatory Theory) – det vil sige, at der lægges vægt på fælles produktion, videndeling, feed back og erfaringsudveksling
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Den brugergenerede metode er hensigtsmæssig i forhold til praksisnær kompetenceudvikling. Det er deltagerne og brugerne, der bedst kender paksis, derfor skal kompetenceudviklingen forankres i praksis.
Periode4 jun. 201531 dec. 2015
Arbejd forUkendt ekstern organisation, Danmark
Grad af anerkendelseNational