Kompetencekursus for familieplejekonsulenter. I forhold til Socialstyrelsen "Tæt støttet opstartsforløb"

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Formål med kompetencekurset:
Formålet med kompetencekurset er at klæde familieplejekonsulenterne på til at kunne planlægge, forberede og gennemføre undervisning og temasupervision i Socialstyrelsens tæt støttede opstartsforløb (tsop) for både en enkelt plejefamilie og flere plejefamilier sammen. Formålet er ligeledes at familieplejekonsulenterne bliver certificeret i brug af Socialstyrelsens tæt støttede
opstartsforløb.
Periode1 maj 20192022

Emneord

  • kompetenceudvikling
  • Socialt arbejde og sociale forhold
  • anbragte børn
  • anbringelse uden for hjemmet
  • familieplejekonsulenter
  • aktionslæring