Kompetenceløft for historielærere i Viborg Kommune

Larsen, H. S. (Deltager), Jens Rahr Schmidt (Deltager)

Aktivitet: Rådgivning - typerKursusvirksomhed

Beskrivelse

Opgavens indhold: Opkvalificering af historielærere i Viborg Kommune. Fokus på aktionslæring. De lærere, som ikke var uddannet i undervisningsfaget historie fik mulighed for efterfølgende at gå til eksamen.
5 undervisningsdage a´ 6 timer (kl. 9.00 – 15.00) med pædagogisk konsulent Jens Rahr Schmidt og lektor, cand. pæd. Henrik Smedegaard Larsen. Herudover stod Viborg Museum for en dag, hvor de bød ind med lokale resurser i den daglige undervisning.

Mål for aftagers udbytte: Målet med kurset var:
- Lærerne skulle opkvalificeres på at kende og anvende det nye faghæfte i historiefaget.
- Lærerne skulle opkvalificeres omkring deres viden om didaktiske nøglebegreber i historie, og de skulle blive i stand til at kunne omsætte historiedidaktikken i praksis.
- Lærerne fik kendskab til og øvelser i at bruge forskellige it-læremidler og forskellige undervisningsmetoder.
Metodik og arbejdsform: Oplæg ved underviserne, øvelser hvor fx lærerne analyserede elevers historiske fortællinger og afprøvning af KIE-modellen med fokus på kontrafaktion og endelig afsluttende oplæg og vejledning i forbindelse med aktionslæring.
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Metoder og arbejdsformer var valgt ud fra, at de var eksempler på, hvordan elevernes historiebevidstheder og historiebrug kunne sættes i spil.
Periode18 aug. 20168 dec. 2016
Arbejd forViborg Museum, Danmark
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • IT