Kompetenceløft i undervisningsfag

Aktivitet: Rådgivning - typerEvalueringsopgave

Beskrivelse

Projektet er anden del af et tværkommunalt strategisk uddannelsessamarbejde i Region Nord mellem ni kommuner og UCN Nordjylland. Uddannelsessamarbejdet har fokus på at styrke fagene, fagdidaktikken og arbejdet med udvikling af en læringsmålstyret undervisningspraksis i folkeskolerne. Målet er fuldkompetencedækning i alle fag på skolerne i de deltagende kommuner som et led i en fælles tværkommunal uddannelsesstrategi frem mod 2020.
UCN underviserne i projektet er samtidig undervisere på læreruddannelsen. Dette medvirker til at sikre forankringen af erfaringer og viden fra dette projekt iuddannelsen af nye lærere. Grunduddannelse, efter- og videreuddannelsen ogforskningsenheden arbejder tæt sammen i UCN, og derfor bliver projekt ogsåfulgt af UCNs Forskningsprogram for Professionsudvikling v/ docent Preben Olund Kirkegaard.
Evaluering & Metode ved UCN act2learn har til opgave løbende at evaluere indsatsen. De lærere som deltager i projektet bliver fulgt før, under og efter deres uddannelsesforløb. Yderligere følges lærernes ledere. Der laves løbende statusrapporter til A.P. Møller Fonden, og i 2020 bliver der lavet en samlet evalueringsrapport. 
Periode1 jan. 201630 jun. 2020
Arbejd forA.P. Møller Fonden, Danmark

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning