Kompetenceudvikling: FNs Verdensmål og Cirkulær økonomi

Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet

Beskrivelse

I 2018 blev der udviklet et koncept for kompetenceløft af VIA’s undervisere inden for FN’s verdensmål og cirkulær økonomi. Gennem forløbet blev underviserne inspireret til at tænke begreberne ind i deres respektive fagligheder og til at
udvikle nye undervisningsforløb, der både kan bidrage til de studerendes dannelse og til løsning af vigtige samfundsmæssige udfordringer. Underviserne arbejdede samtidigt med at skabe ny mening og sammenhæng mellem verdensmål, cirkulær økonomi og VIAs faglige styrker, ligesom de arbejdede med cirkulær økonomi i relation til filosofi og meningsfuld praksis. Endvidere startede de en vigtig debat om den menneskelige vinkel i bæredygtig omstilling. Gennem forløbet er der etableret et fagligt netværk på tværs af fagområder med fokus på FN’s verdensmål, innovation, cirkulær økonomi og bæredygtighed
Periode1 sep. 20181 dec. 2018
Sted for afholdelseVIA

Emneord

  • kompetenceudvikling
  • cirkulær økonomi