Kompetenceudvikling for medarbejdere på specialskoleområdet i Roskilde Kommune

Diernæs, L. (Ekspert)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Formålet med kompetenceudviklingsforløbet er, at de deltagende medarbejdere øger deres handlemuligheder ift.:
• at kunne varetage ’svære samtaler’
• at tage ansvar for et udviklende og ressourceorienteret forældresamarbejde
• at tage højde for elevernes specielle udfordringer i undervisningen at opsætte pædagogiske målsætninger og evalueringer
• at formulere sig præcist inden for det specialpædagogiske område
• at konvertere specialpædagogiske refleksioner til konkrete indsatser

Forløbet tilrettelægges som et PD-modul (10 ects) i Pædagogisk psykologi.
Periode1 aug. 20171 maj 2018