Kompetenceudviklingsforløb for pædagoger og ledere i Glostrup kommune

 • Thomas Klostergaard Andersen (Deltager)

  Aktivitet: Rådgivning - typerKursusvirksomhed

  Beskrivelse

  Opgavens indhold: For at understøtte Glostrup Kommunes inklusionsstrategi ”Øget inklusion - et fælles ansvar” gennemføres et kompetenceudviklingsforløb (PD-modul i Pædagogisk psykologi) - for ca. 32 medarbejdere på dagtilbudsområdet i Glostrup Kommune i foråret 2015. Det overordnede mål er, at medarbejderne får kompetence til at støtte op om det daglige inklusionsarbejde i institutionerne gennem direkte deltagelse i det pædagogiske arbejde og indirekte gennem vejledning af kollegaer og forældre.

  Indhold og form: Modul i Pædagogisk psykologi

  Medarbejderne gennemfører modulet Pædagogisk psykolog fra den Pædagogiske diplomuddannelse i Psykologi svarende til 10 ETCS. point. Forløbet er bygget op om de pædagogiske værdier og metoder, som allerede anvendes på dagtilbudsområdet i kommunen. Medarbejderne skal arbejde med konkrete problemstillinger fra deres praksis, som reflekteres i undervisningen, og således er omdrejningspunktet i kompetenceudviklingsforløbet. En vekselvirkning mellem undervisning og praksisudvikling med afsæt i medarbejdernes viden. Undervisningen lægger op til konkrete aktiviteter, som løbende skal sikre en effektiv, praksisnær og engagerende platform for deltagernes læring, og som medvirker til, at kompetenceudviklingen får et ”efterliv” ude i den pædagogiske praksis efter forløbet er afsluttet. I undervisningsrummet lægges vægten på korte vidensoplæg, eksemplariske refleksionsprocesser og øvelser, der tager udgangspunkt i deltagernes egen praksis. Imellem undervisningsgangene skal deltagerne arbejde i studiegrupper og på besøg i egen og i hinandens praksis. Der vil være særligt fokus på:

  •Aktionslæring
  •Kollegial vejledning
  •Pædagogisk analyse via LP modellen

  Deltagerne skal i forløbet konkret arbejde med fokuspunkterne gennem praktiske øvelser, som de efterfølgende beskriver og reflekterer over i en portfolio. For at forankre medarbejdernes læreprocesser og nye viden i institutionernes kultur tilrettelægges et kompetenceudviklingsforløb for lederne, som forløber over 3 dage før, under og efter medarbejdernes forløb.


  Mål for aftagers udbytte: - har viden om og forståelse af grundlæggende teori og forskning inden for den pædagogiske psykologis genstandsfelt og afgrænsning
  - har viden om almindeligt forekommende læringsvanskeligheder og deres indflydelse på udviklingsmulighederne hos individer og grupper
  - mestrer at analysere og vurdere pædagogisk–psykologiske teorier i relation til en given praksisproblematik
  - kan begrunde og anvende metoder til informationsindhentning og vurdering af læreprocesser i relevante læringsmiljøer set i et kontekstuelt perspektiv
  - kan indgå i samarbejde om at håndtere menneskelig diversitet i forhold til læring og kunne udvikle handlingsstrategier for denne praksis ud fra en refleksiv tilgang til læring.

  Metodik og arbejdsform: Medarbejderne skal arbejde med konkrete problemstillinger fra deres praksis, som reflekteres i undervisningen, og således er omdrejningspunktet i kompetenceudviklingsforløbet. En vekselvirkning mellem undervisning og praksisudvikling med afsæt i medarbejdernes viden. I undervisningsrummet lægges vægten på korte vidensoplæg, eksemplariske refleksionsprocesser og øvelser, der tager udgangspunkt i deltagernes egen praksis.
  Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Undervisningen lægger op til konkrete aktiviteter, som løbende skal sikre en effektiv, praksisnær og engagerende platform for deltagernes læring, og som medvirker til, at kompetenceudviklingen får et ”efterliv” ude i den pædagogiske praksis efter forløbet er afsluttet.
  Periode23 jan. 201520 mar. 2015
  Arbejd forGlostrup Kommune, Danmark
  Grad af anerkendelseNational