Kompetenceudviklingsforløb: Lollands Kommunes Demensvejlederuddannelse. Lolland Kommune, Center for Ældre og Sundhed

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Særligt tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb for social og sundhedspersonale med direkte kontakt i pleje, omsorg og rehabilitering af ældre, der bor i eget hjem samt på plejecentre. Forløb bestående af tre Sundhedsfaglige Diplommoduler på i alt 20 ECTS, med fokus på viden om demenssygdomme, værdighed, metoder i pleje og omsorg samt kommunikation, dokumentation og forankring i praksis. Tovholder og underviser på forløbet.
Periode20182020
Sted for afholdelseCenter for Sundhed og Rehabilitering - Næstved