Kompetenceudviklingsforløb: Palliativ indsats, Symptomlindring og det professionelle arbejde - Holbæk Kommune, Aktiv hele livet

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Særligt tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb med differentieret udprøvning, for i alt 100 sygeplejesker, terapeuter, klinisk diætist samt social- og sundhedsassistenter og –hjælpere. 15 deltagere afsluttede forløbet med et Sundhedsfaglig Diplommodul på 5 ECTS. Deltagere kom fra hjemmeplejen, plejecentre, plejehotel samt rehabilitering- og sundhedscenter, alle med direkte kontakt til borgere med behov for pallierende indsatser. Forløbet havde fokus på professionelle tværfaglige indsatser til borgere ramt af livstruende sygdomme. Herunder bl.a. borgernes individuelle behov, livskvalitet i den sidste tid, samtaler med borger og pårørende om svære emner, ind-satser ved smerter og dysfagi, samt kognitive vanskeligheder ved demensproblematikker. Udvikler, underviser, vejleder og eksaminator på forløbet.
Periode20162017
Sted for afholdelseCenter for Ernæring og Rehabilitering - Næstved