Kompetenceudviklingsforløb: Palliativ indsats, Symptomlindring og det professionelle arbejde, Næstved Kommune, Center for Ældre

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Særligt tilrettelagt Sundhedsfagligt Diplommodul på 5 ECTS, for sygeplejesker og terapeuter. Deltagere fra hjemmeplejen, plejecentre samt rehabilitering, alle med direkte kontakt til borgere med behov for pallierende indsatser. Fokus på betydningen af professionelle tværfaglige indsatser til borgere ramt af livstruende sygdomme, herunder bl.a. fokus på livskvalitet, individuelle behov og etiske hensyn samt inddragelse af borgere og pårørende.
Periode20162017
Sted for afholdelseCenter for Sundhed og Rehabilitering - Næstved