Kompetenceudviklingsforløb: Palliativ indsats, Symptomlindring og det professionelle arbejde. Solrød Kommune, Center for Ældre

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Særligt tilrettelagt Sundhedsfagligt Diplommodul på 5 ECTS, for sygeplejesker, terapeuter samt social- og sundhedsassistenter. Deltagere kom fra hjemmeplejen, plejecentre samt rehabilitering, alle med direkte kontakt til borgere med behov for pallierende indsatser. Forløb med fokus på at kunne varetage speciel funktion inden for palliation samt Solrød Kommunes Værdighedspolitik. Herunder professionelle tværfaglige indsatser til borgere ramt af livstruende sygdomme, livskvalitet i den sidste tid, samtaler med borger og pårøren-de om svære emner, indsatser ved smerter, dysfagi og kognitive vanskeligheder samt ind-dragelse af borgere og pårørende. Udvikler, underviser, vejleder og eksaminator på forløbet.
Periode2017 → …
Sted for afholdelseCenter for Sundhed og Rehabilitering - Næstved