konsulentydelse ind i et skolebaseret kompetence- og udviklingsprojekt for indskolingslærerne i matematik på Fjordsgade Skole, Elsted Skole, Katrinebjergskolen og Holme skole i Århus

Aktivitet: Rådgivning - typerKursusvirksomhed

Beskrivelse

Opgavens indhold: At facilitere processer, der kunne give sig udslag i et matematikløft i begynderunderviningen for fire skoler
Mål for aftagers udbytte: At give indskolingslærerne større indsigt i og erfaring med, hvordan undervisningsdifferentiering kan praktiseres med henblik på inklusion
Metodik og arbejdsform: Oplæg og gruppearbejde. Observation af hinandens undervisning lærerene imellem i små grupper på tværs af skolerne. Udarbejdelse af små videoproduktioner fra undervisningen til brug for fælles drøftelser i plenum. Mødegangene skiftede lokation (skole) fra gang til gang.
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: For at leve op til målet samt for at få lærerne integreret i fællesskabet og føle ejerskab for processen i forhold til videndeling.
Periode1 jun. 20052 feb. 2006
Arbejd forUkendt ekstern organisation, Danmark
Grad af anerkendelseNational