Kontakt-,relations- og refleksiomskompetence: Den professionelle rolle som psykomotorisk terapeut

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: *Redegøre for og identificere forhold, der indvirker på relationen mellem klient og behandler.
  *Indgå i samarbejde med klienten om udvikling af egen krop-psyke-forståelse.
  *Identificere og redegøre for egne faglige og fagpersonlige læringsmål med henblik på udvikling af egen professionelle rolle.
  Undervisnings- og arbejdsformer: Primært oplevelsesorienteret og erfaringsbaseret undervisning. Teoretiske oplæg. Opsamling på teori i praksis og egen oplevelse og refleksion hos den studerende i plenum.
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Den oplevelses- og erfaringsbaserede undervisning giver mulighed for, at blive bevidst om og arbejde med/udvikle egne fagpersonlige og relationelle kompetencer. Refleksion over oplevelser og sammenhæng med teori giver mulighed for ny læring og udvikling.
  Periode2015 → …
  Sted for afholdelseProfessionshøjskolen UCC, Danmark