Kosulentarbejdsets metoder

 • Thomas Klostergaard Andersen (Deltager)
 • Vibeke Elisabeth Petersen (Projektleder)

  Aktivitet: Rådgivning - typerKursusvirksomhed

  Beskrivelse

  Opgavens indhold: Forløb rekvireret af Helsingør kommune
  Indhold
  Teorier om konsultative teorier og metoder
  Kommunikative forholdemåder
  Konsultationens flow, forløb og faser
  Kontraktforhandling - at skabe en konsultativ position
  Problemafgrænsning som proces
  Spørgsmålets faciliterende virkning
  Samtale og sparring som udviklingsstøtte
  Feedback og feedforward processer
  Spændingsfeltet mellem projektstyring og udviklingsprocesser
  Udviklingsstøttende dialoger.

  Mål for aftagers udbytte: Læringsmål for forløbet
  •har viden om teorier og metoder, der belyser konsulentens opgaver og funktioner i praksis; herunder forskellige kommunikative teorier og metoder, der retter sig modorganisationens potentielle udvikling
  •kan anvende og begrunde teorier og metoder til at identificere, beskrive og analysereproblemstillinger i konsulentens arbejde
  •kan begrunde og beskrive potentialer for kommunikations- og læreprocesser i forskellige kontekster
  •kan identificere, beskrive og analysere konsulentens hensigtsmæssige interventionsformer.

  Metodik og arbejdsform: Der arbejdes med en vekselvirkningen imellem korte vidensoplæg og konkrete kommunikations- og vejledningsøvelser
  Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: .
  Periode1 apr. 20142 jun. 2014
  Arbejd forHelsingør Kommune, Danmark
  Grad af anerkendelseNational