Krænkelse og konflikt

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Spørgsmålet er, om du kan træne din krop og dit hoved til at håndtere kropskrænkelse? Svaret er JA. I undervisningen arbejder vi med at træne din krop og dit hoved, så du udvikler et personligt redskab til at mestre kropskrænkelser. Du skal derfor være indstillet på at gøre praktiske erfaringer med og øve dig i dit eget kropssprog, kropskontakt og kropskrænkelser. Dette ikke kun for din egen skyld, men i særdeleshed også for elevernes skyld! ”VoldsomUdtryksform” rammer nemlig også eleven – og er udtryk for en elev, der allerede er ramt. Derfor er undervisningens praktiske dimension også orienteret mod arbejdet med elevernes trivsel, udvikling og dannelse i skolen.

Formålet med undervisningen er derfor, at de studerende får indblik i og redskaber til at mestre praksissituationer i skolen, hvor ”VoldsomUdtryksform” er til stede. Dette ud fra såvel et lærerperspektiv som fra et elevperspektiv.

Undervisnings- og arbejdsformer: Frivillig undervisning
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: -
Periode2011 → …