Kreativitet i praksis - Tværprofessionelt projekt på bl.a. læreruddannelsen

Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet

Beskrivelse

Kreativitet i praksis: 3 ugers tværprofessionelt udviklingsforløb for bl.a. læreruddannelsens 3. årg. Der udvikles digitalt tilgængelige undervisningsmaterialer (hjemmesider: eks: https://leglaerlet.weebly.com/#) som fremmer trivsel, læring og bevægelse, med afprøvning af undervisningsmateriale på 10 lokale skoler. Projektet har været udvalgt som en del af ”VIAs aftryk på verden” og fremhævet ved evaluering af læreruddannelsen af Rambøll (dec 2017) som eksemplarisk udviklings- og læringsaktivitet. Projektdeltagernes kreativitet er løbende blevet undersøgt bl.a. ved surveyxact undersøgelser samt vurdering af evne til konkret original professionsproblemløsning. Undersøgelser har fokuseret på evne til at få mange ideer (Guilfords test- divergent tænkning), figurativ og verbal kreativitet (tegning og ord), selfefficacy (selvvurderet kreativitet) (Bill Lucas & Ellen Spencer/Bandura) og en konkret vurdering af i hvilket omfang der udvises kreativitet (kreativitet med lille eller stort K). der har ligeledes været fokus på omfanget af ”foretagsomhed” (Anne Kirketerp).
Periode20132018

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • bevægelse i undervisningen