Kreativitet og genbrug

  • Tina Noregren (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: At opnå viden om og erfaringer med de pædagogiske potentialer i kreative og skabende processer
At opbygge praktiske færdigheder med skabende virksomhed
Kunne skelne mellem æstetisk virksomhed, eksperimentrende værksteds arbejde og design processer, og kunne begrunde potentialet i de forskellige arbejdsformer.
At arbejde med miljø og genbrug igennem praktisk deltagelses pædagogik.
At reflektere over handlekompetence og demokratisk dannelse knyttet til kreativitet, innovation og miljøudfordringer
Undervisnings- og arbejdsformer: Teoretisk oplæg om kreativitet
underviser styrerede øvelser med kreativitet
Understyret forløb ud fra KIE modellen
Selvstændige praktiske projekter i værksted eller i uderummet hvor genbrugsmaterialer transformeres til nye ting - enten som desingprocesser eller æstetiske kunstneriske udtryk.

Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Forløbet skal både kvalificere med praktiske færdigheder, og med teoretisk viden og evne til at begrunde de praktiske processer og produkter.
Periode2016 → …

Emneord

  • handlekompetence
  • kreativitet