Kvalitet i dagplejen i Tønder Kommune

  • Ulla Pedersen (Konsulent)
  • Anette Schulz (Projektleder)

Aktivitet: Rådgivning - typerProjektgennemførelse

Beskrivelse

Opgavens indhold: Kompetenceudviklingsforløbet har en varighed af 3 dage og tilrettelægges således, at dagplejerne får mulighed for at omsætte den på kurset opnåede viden til konkret praksis.
Kompetenceudviklingsforløbets centrale tema er social relationsdannelse. Temaet indeholder 3 genstandsfelter:
-barn/barn relationen
-dagplejer/barn relationen
-dagplejer/forældre relationen
Med udgangspunkt i nævnte genstandsfelter ønskes for det første en teoretisk for-ståelse for relationelle mekanismer; for det andet en refleksiv opmærksomhed om-kring egen praksis; for det tredje en udviklingsorienteret opmærksomhed omkring skabelse af inkluderende sociale fællesskaber og læringsrum.
Mål for aftagers udbytte: Udviklingsprojektets formål er at opbygge, udvikle og styrke et inkluderende læringsmiljø i dagplejen med henblik på at skabe lige deltagelsesbetingelser for ALLE børn.
Metodik og arbejdsform: Kompetenceudvikling
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: -
Periode1 mar. 200930 nov. 2009
Arbejd forUkendt ekstern organisation, Danmark
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • pædagogik
  • inklusion
  • sundhed