Kvalitetsudvikling og evaluering

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Et valgmodul på 5 ECTS under diplomuddannelsen i ledelse - De åbne hold.
Læringsmål for studiet:
At den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at - Identificere, definere, tage stilling til og begrunde ledelsesmæssige problemstillinger i forbindelse med kvalitetssikring, -udvikling og evaluering samt begrunde handlemuligheder
Diplommodulet bestod af 4 underviserdage samt en opgaveskrivning i form af en projektopgave, tilhørende gruppe, og individuel vejledning. Studieformen var en kombination af oplæg, drøftelse, indsamling og bearbejdning/ analyse af medbragte eksempler og datamateriale fra praksis.
De 4 temaoverskrifter til dette diplommodul:
1. Evalueringsteori – et historisk og samfundsmæssigt perspektiv
- Evalueringens forskellige dimensioner og anvendelsesformer – Kvalitetsundersøgelser i praksis?
2. Kvalitetsudvikling i balancen mellem faglighed og bruger perspektiver?
3. Udvikling af evalueringsmodeller, forskellige datatyper - analyse af evalueringssituationer - ledelse af kvalitetsudvikling og evalueringsprocesser i et lærings- og kulturelt perspektiv
4. Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering i praksis - Hvordan gør vi så?
Periode5 nov. 20198 jan. 2020
Sted for afholdelseLedelse og Organisation-NBA
Grad af anerkendelseRegional