Kvalitetsudvikling og evaluering, Valgmodul Diplom i ledelse

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål.
Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
- Tilrettelægge og gennemføre aktiviteter i egen organisation, der tager sigte på evaluering og kvalitetsstyring/-udvikling af organisationens ydelser/produkter
Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende:
• Har viden om og forståelse af teorier, begreber og metoder om kvalitetssikring, kvalitetsudvikling, evaluering og dokumentation.
• Kan reflektere over teorier, begreber og metoder om kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og evaluering i forhold til anvendt praksis i egen organisation
Færdigheder
Det er målet at den studerende:
• Kan analysere og vurdere behovet for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i egen organisation, herunder kunne indsamle og bearbejde relevante data til belysning af kvalitet og kvalitetsudvikling i egen organisation.
• Kan udvælge og begrunde relevante teorier, begreber og metoder om kvalitetssikring og kvalitetsudvikling og tilknyttet dokumentation og evaluering.
Kompetence
Det er målet at den studerende kan:
• Håndtere ledelsesmæssigt arbejde med kvalitetssikring, kvalitetsudvikling, evaluering og dokumentation i egen praksis.
Periode4 nov. 20214 feb. 2022
Sted for afholdelseLedelse og Organisation
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • Undersøgelsesdesign, teori og metode
  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
  • Kvalitetsudvikling og evaluering