kvalitetsvurdering af pædagogiske miljøer

Aktivitet: Rådgivning - typerEvalueringsopgave

Beskrivelse

Opgavens indhold: Resultater fra læringslaboratoriet i Odense
Mål for aftagers udbytte: - At understøtte pædagogers arbejde med at dokumentere resultater af det pædagogiske arbejde og finde tegn på børns udbytte af at gå i daginstitution
- At eksperimentere med hvordan man bedst muligt får dokumentationsformer, der både kan bruges til at kvalificere den pædagogfaglige praksis, og som også kan bruges til at oplyse udenforstående om værdien og effekten af det pædagogiske arbejde
- At udvikle pædagogfaglige redskaber, der kan dokumentere og begrunde progression i børns udvikling og læring set i forhold til institutionens pædagogiske arbejde og praksis
Metodik og arbejdsform: Følgeforskning, deltagerobservation, fokusgruppeinterview
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Evalueringsarbejdet ønskede at følge de refleksionsprocesser og resultater som læringslaboratoriet affødte i praksis
Periode1 jun. 20091 okt. 2010
Arbejd forUkendt ekstern organisation, Danmark
Grad af anerkendelseNational