Læremidler - Produktion og udvikling

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Kompetenceområde 2: Almen undervisningskompetence omhandler rammerne for skolens undervisning, inkluderende læringsmiljøer og undervisningsdifferentiering, klasseledelse, læremidlers didaktiske potentialer, samarbejde mellem kolleger, ressourcepersoner, skole og hjem samt forskningsmetodiske forudsætninger for vurdering og anvendelse af forskningsresultater.

Kompetencemål: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen.

Undervisnings- og arbejdsformer: E-læring: virtuelle opgaver i grupper og individuelt.
Undervisning (F2F-undervisning/virtuel), virtuelle aktiviteter og vejledning.
Modulet indeholder en almen fælles del, hvor der vil være tale om fælles arbejde med modulets teorier, og en individuel/gruppevis fordybelsesdel med afsæt i et/flere af den studerendes øvrige fag.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Disse arbejdsformer skulle gerne understøtte, at de studerende får kollaborative virtuelle fora for at udvikle og reflektere over, hvorledes produktion og udvikling af læremidler kan understøtte undervisningen i forskellige af skolens fag
Periode1 mar. 20171 jun. 2017