Beskrivelse

Læringsmål: Læringsmål
Den studerende
• har grundlæggende viden om læring, kontakt og trivsel
• har viden om årsager til funktionsnedsættelser i relation til læring, kontakt og trivsel
• kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere en læringsdifferentieret indsats i relation til funktionsnedsættelser
• kan indgå i samarbejde om en læringsdifferentieret indsats overfor børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser samt begrunde overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte, herunder relevante samarbejdspartnere.

Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisning, vejledning, bedømmelse
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Vejledende arbejdsformer på Pædagogisk Diplomuddannelse
Periode2012 → …