Læring, kontakt, trivsel: Lærerrotation, Ikast-Brande

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Den studerende
•har grundlæggende viden om læring, kontakt og trivsel
•har viden om årsager til funktionsnedsættelser i relation til læring, kontakt og trivsel
•kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere en læringsdifferentieret indsats i relation til funktionsnedsættelser
•kan indgå i samarbejde om en læringsdifferentieret indsats overfor børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser samt begrunde overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte, herunder relevante samarbejdspartnere.

Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisning, vejledning, bedømmelse
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Vejledende arbejdsformer på Pædagogisk Diplomuddannelse
Periode2017 → …

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning