Læringsforløb for faglige ledere og områdeledere i Frederikshavn Kommune - Den styrkede pædagogiske læreplan

Hvolby, A. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsforløb faglige ledere og områdeledere fra daginstitutioner i Frederikshavn Kommune, der i samarbejde med faglige fyrtårne skal bidrage til, at ny viden og en styrket faglighed forankres og kontinuerligt videreudvikles på baggrund af den styrkede pædagogiske læreplan. Der arbejdes med elementerne fra det pædagogiske grundlag samt en styrket dokumentations- og evalueringskultur. Jeg kører sideløbende et læringsforløb med de faglige fyrtårne der i samarbejde med de faglige ledere skal facilitere processer der bidrager til implementering af den styrkede pædagogiske læreplan OG styrker dokumentations- og evalueringskulturen i de enkelte dagtilbud.

Læringsforløbet er udviklet, tilrettelagt og gennemført i samarbejde med Proces- og organisationsudviklingskonsulent, Lise Mayland.
Indehaver af Impact Uddannelse. Lise Mayland arbejder sideløbende med lederne i Frrederikshavn omkring Professionelle Læringsfællesskaber (PLF)
Periode15 aug. 201915 dec. 2019
Sted for afholdelseFrederikshavn Kommune, Danmark
Grad af anerkendelseNational